Nádory močového měchýře
http://www.mechyr.nadory.cz/

Močový měchýř - histologie normální stěny

Normální močový měchýř (MM) je vystlán specializovaným epitelem-urotelem (přechodní epitel). Epitelová vrstva je tvořena 3-6 vrstvami urotélií. Povrchové buňky vytváří tzv. deštníkové buňky (větší buňky s objemnou cytoplasmou), pod ní leží menší urotélie. Urotélie jsou uloženy na basální membráně (BM). Pod BM je lamina propria tvořená řídkou fibrózní tkání s jemnou kapilární sítí a řídkými vlákny hladké svaloviny. Tato část je někdy označována jako muscularis mucosae. Na rozdíl od stěny gastrointestinálního traktu (Git) je muscularis mucosae často inkompletní a špatně detekovatelná. Dále je ve stěně prostor obsahující větší cévy, lymfatické cévy a zakončení senzorických nervů. Pod ním nacházíme muscularis propria tvořenou objemnými vlákny hladké svaloviny a menší množství vaziva. Svalová vlákna nejsou uspořádána do pravidelných vrstev jako ve stěně Git, podobné uspořádání je možné zachytit pouze v oblasti vnitřního svěrače. Poměrně často se ve stěně nachází zbytky urachu, které jsou vystlány urotelem, méně často cylindrickými buňkami, vzácně s hlenotvorbou.

Stavba stěny močového měchýře může být výrazně ovlivněna aktuální situací MM. Například při dilataci močového měchýře jsou vrstvy hůře rozpoznatelné a méně patrné.

Obr.Schéma histologie normální stěny močového měchýře.
Nádory močového měchýře