Nádory močového měchýře
http://www.mechyr.nadory.cz/

Metaplastické změny

Von Brunnovy čepy

Von Brunnovy čepy jsou velmi častým vedlejším nálezem v močovém měchýři, ale i v dalších oblastech vystlaných urotelem. Zdaleka nejběžněji se nachází v oblasti trigona močového měchýře. Nejsou metaplázií, ale mezi metaplastické změny bývají někdy zařazovány. V minulosti byly dávány do souvislosti s chronickým zánětem či jako prekanceróza, dnes nejsou tyto názory uznávány. Histologicky jsou tvořeny solidními, kulovitými útvary, které tvoří urotélie bez atypických rysů. Někdy bývají luminizovány. Obvykle jsou lokalizovány povrchově, maximálně v oblasti lamina propria. Vzácně se mohou nacházet i v hlubších vrstvách stěny.

V diferenciální diagnostice je nutné nezaměnit von Brunnovy čepy za invazi uroteliálního karcinomu, obě léze se totiž mohou kombinovat a dojít tak k nadhodnocení povrchově rostoucího uroteliálního tumoru.

Obr.Von Brunnovy čepy jsou velmi častým vedlejším nálezem v močovém měchýři.

Dlaždicobuněčná metaplázie

Dlaždicobuněčná metaplázie sama osobě nemá většinou žádné klinické příznaky. Často bývá spojena s chronickou cystitidou, schistosomiázou (subtropické a tropické oblasti) či u nefunkčních měchýřů. Obvykle se vyskytuje na přední stěně či v oblasti trigona. Při cystoskopii tvoří bělavá ložiska, která mohou napodobovat karcinom.

Histologicky jsou tvořené dlaždicovým epitelem, který může mít velmi variabilní vzhled. U žen bývá tvořena nerohovějícím dlaždicovým objemným epitelem s množstvím glykogenu v cytoplasmě. Cystoskopicky je ložisko bělavé, často se zarudlými okraji. Vyskytuje se až u 86% žen v reprodukčním věku. Bývá dáváno do souvislosti s hormonální antikoncepcí. Někteří autoři doporučují tyto nálezy v trigonu u žen neoznačovat jako metaplázie.

Podobné nálezy jsou u mužů spíše výjimečné, nachází se u pacientů léčených estrogenními deriváty pro karcinom prostaty.

Léze tvořené rohovějícím dlaždicovým epitelem mohou obsahovat jaderné atypie, někdy připomínají kondylomatózní, HPV indukované léze na děložním čípku.

Obr.Léze tvořené rohovějícím dlaždicovým epitelem mohou obsahovat jaderné atypie, někdy připomínají kondylomatózní, HPV indukované léze na děložním čípku.

Nefrogenní adenom

Přestože termín nefrogenní adenom označuje ve skutečnosti metaplastický proces, je stále běžně používán namísto vhodnějších označení jako například nefrogenní metaplázie či adenomatózní metaplázie.

Nejčastěji se vyskytuje u dospělých mužů (muži/ženy-2/1), méně často u dětí. V dětském věku je častější u děvčat. Nejvíce případů je nacházeno v močovém měchýři, vzácnější je v ureterech, uretře a ledvinné pánvičce. Většina případů má spojitost s chirurgickým výkonem v močových cestách či s lithiásou. Méně často bývá spojen s úrazem či chronickou cystitidou.

Nefrogenní adenom je obvykle malý solitární útvar polypovitého, papilármího či sesilního vzhledu, velká část případů měří pod 1cm v největším rozměru, mohou se však vyskytovat i léze objemnější či mnohotné.

Histologicky je nejčastěji tvořen tubopapilárně uspořádanou masou, vzácněji je cysticky či čistě papilárně utvářený. Papily či tubuly jsou obvykle lemované nízce cylindrickými, kubickými či oploštělými epitéliemi. Velmi charakteristické jsou cvočkovité (hobnail) buňky, které ovšem obvykle nejsou predominantní, vzácněji nemusí být vůbec přítomné. V cystických prostorách je možné někdy prokázat mucin. Glycogen lze rovněž najít v některých buňkách, zejména u některých vzácných variant (viz níže).

Pro diferenciální diagnostiku je důležitá nepřítomnost mitóz, poměrná uniformita jader, která jsou kulatá, pravidelná a bez atypií.

V diferenciální diagnostice je nutné věnovat vzácné variantě světlobuněčného, difuzně rostoucího nefrogenního adenomu. Buňky jsou objemné, obsahují glykogen. Jádra jsou však poměrně pravidelná, mitotická aktivita chybí.

Obr.a) Obr.b) Přestože termín nefrogenní adenom označuje ve skutečnosti metaplastický proces, je stále běžně používán namísto vhodnějších označení jako například nefrogenní metaplázie či adenomatózní metaplázie.
Nádory močového měchýře